0:00 / 0:00

صحبت های صریح و شفاف استاد رائفی پور در مورد مسئول شدن برخی اشخاص در جمهوری اسلامی