اذعان کنست صهیونیستی: ارتش آماده جنگ نیست shia muslim
تاریخ ارسال:1396/06/27 04:36:02 ب.ظ| تعداد بازدید:125

کمیته امور خارجی و امنیت کنست رژیم صهیونیستی نسبت به ناتوانی ارتش این رژیم برای ورود به جنگی و رویارویی نظامی جدید هشدار داد.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select