عبادت بدون شکنجه لطفی ندارد shia muslim
تاریخ ارسال:1394/07/07 10:05:45 ق.ظ| تعداد بازدید:2497

دینداری در شرایطی با ارزش است، اما به نظر من دینداری و انجام فرایض دینی بچه‌های اسیر ارزشش والاتر از هر ارزش دیگری است؛ چرا که بچه‌ها با وجود تنبیه و شکنجه، فرایض دینی را انجام می‌دادند. اگر بدانید بچه‌ها به چه شکلی دعای کمیل و سایر ادعیه را می‌خواندند و بجا می‌آوردند، آن وقت حقیقت پایدار ماندن و دین داشتن را با وجود مصائب و رنجها در می‌یابید.

آقای گودرزی و شهید بابایی shia muslim
تاریخ ارسال:1394/05/15 04:00:33 ب.ظ| تعداد بازدید:7587

دستی بر سر کشید و پاسخ داد: «خوب دیگر هیچ کسی از یک ساعت بعد خود هم خبر ندارد»

شهید صیاد شیرازی و خط ولایت shia muslim
تاریخ ارسال:1394/05/05 04:20:45 ب.ظ| تعداد بازدید:3497

شهید در همه اوقات بخصوص نماز ارادت عمیق خود را به ولایت بروز می‌دادند

First PagePrevious Page
123
Next PageLast Page
Page size
select