منجی در ادیان18: منجی در زرتشت shia muslim
تاریخ ارسال:1395/11/02 11:14:56 ق.ظ| تعداد بازدید:116

به نظر میرسه اندیشه موعود گرایی زرتشت، سابقه‌ی بیشتری نسبت به سایر ادیان داشته باشه

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select