4 کشور عربی عامل صدور بیانیه ضد حزب الله shia muslim
تاریخ ارسال:1396/08/29 05:12:20 ب.ظ| تعداد بازدید:220

دبیرکل اتحادیه عرب در بیروت پایتخت لبنان فاش کرد که وزرای خارجه چهار کشور عربی در کمیته چهار جانبه اتحادیه عرب در قاهره در خصوص صدور بیانیه پایانی این اتحادیه تصمیم گیری کرده اند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select