کشف 120 بمب و دو انبار مهمات در تدمر shia muslim
تاریخ ارسال:1395/12/28 02:04:41 ب.ظ| تعداد بازدید:432

گروه کارشناس روس در آغاز عملیات پاکسازی شهر تدمر سوریه بیش از 120 بمب و دو انبار مهمات کشف کردند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select