هدف راه‌اندازی "ارز دیجیتال تلگرام" براندازی اقتصادی کشور است shia muslim
تاریخ ارسال:1396/12/16 04:14:33 ب.ظ| تعداد بازدید:1172

یک پژوهشگر فضای مجازی با اشاره به اینکه پول‌های مجازی مخصوصا پول مجازی تلگرام یک پاشنه آشیل جدی برای اقتصاد کشور است، گفت: هدف راه‌اندازی "ارز دیجیتال تلگرام" براندازی اقتصادی کشور است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select