چرا کار، کارِ انگلیس است؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/07 02:50:03 ب.ظ| تعداد بازدید:5947

همواره جای این پرسش باقی است: هنگامی که از استعمار بریتانیا در رابطه با ایران سخن به میان می‌آوریم، چه منظوری داریم؟

توطئه‌های سفارت خبیث shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/03 12:07:03 ب.ظ| تعداد بازدید:4227

در شماره 198 خیابان فردوسی تهران، باغی قرار دارد که ساختمان واقع‌شده در آن کانون فتنه‌انگیزی در طول یک‌صد سال اخیر در ایران بوده است.

چرا در عرفان حلقه ذکر نام خدا هم ممنوع است؟ shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/15 05:09:56 ب.ظ| تعداد بازدید:7633

در حلقه اصرار بر این است که خداوند را بدون نام یاد کنند. عرفان حلقه به اسامی خداوند هم روی خوش نشان نداده و حتی نام زیبای بسم‌اللّه الرحمن الرحیم خوانده نمی‌شود و به جایش جمله «به نام بی نام او» گفته می‌شود

اسناد ارتباط سران بهائی و اسرائیل shia muslim
تاریخ ارسال:1394/04/13 03:31:07 ب.ظ| تعداد بازدید:3634

بهائیان، فرقه ای از آئین "بابی" هستند که خود، برخاسته از مکتب شیخی تفکر رکن رابع است. مؤسس اصلی آئین بهائیت، میرزا حسینعلی نوری است که ابتدا پیرو باب بوده و در تبلیغ و ترویج بابیت تلاش می‌کرده است. و با استقرار در عکای فلسطین اشغالی و حمایت دولتمردان انگلیسی و آمریکا فرقه ضاله بهائیت شکل گرفت و با توجه به اهداف مشترک با صهیونیسم‌ها پیوندی بین آنها بوجود آمده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select