مفهوم‌شناسی اصطلاح یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/20 03:11:39 ب.ظ| تعداد بازدید:4833

آنچه که یوگا به دنبال آن است، پایان بخشدن و متوقّف ساختن تمامی فعّالیت‌ها و شناخت‌های ذهنی انسان یا همان از کار انداختن کامل ذهن و فکر است

حقیقت یوگا shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/18 10:37:28 ق.ظ| تعداد بازدید:7546

چرا مبّلغین یوگا تلاش می‌کنند تا آن را نوعی ورزش معرّفی کنند؟

خاستگاه جغرافیایی عرفان‌های نوظهور shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/15 10:28:54 ق.ظ| تعداد بازدید:3644

براساس دسته بندی بر مبنای جغرافیا، می‌توان عرفان‌های نوظهور را با توجّه به «منشأ و یا مکان شکل‌گیری و پیدایش» به شش دسته اصلی تقسیم نمود

عرفان‌های نو ظهور، از حقیقت تا واقعیت shia muslim
تاریخ ارسال:1395/10/13 11:54:37 ق.ظ| تعداد بازدید:4003

«عرفان‌های نوظهور»، منش‌ها و روش‌های به ظاهر دینی‌ای است و رهبران هر یک از آن‌ها، مدعی اکتشاف رموز این عالَم هستند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select