تقدیری بر مبنای تغییر shia+muslim
تاریخ ارسال:1395/04/08 06:30:36 ب.ظ| تعداد بازدید:3479

ظریفی می‌گفت تقدیر هرساله تو، بنا بر تغییراتی که کرده ای، رقم خواهد خورد

از بعثت نبوی تا ظهور مهدوی shia+muslim
تاریخ ارسال:1395/02/16 12:53:39 ب.ظ| تعداد بازدید:2752

دو واقعه بزرگ، به عنوان نقطه عطف سرنوشت بشریت، عنوان شده‎است: بعثت پیامبر آخرالزمان و ظهور منجی آخرالزمان

خطر ارتداد منتظران موعود! shia+muslim
تاریخ ارسال:1395/01/30 07:26:42 ب.ظ| تعداد بازدید:5345

و خداى تبارک و تعالى کار او را در یک شب سامان دهد، همان طور که کار حضرت موسى را در یک شب اصلاح فرمود...

سلام بر شما ای حضرت آرزو... shia+muslim
تاریخ ارسال:1395/01/26 01:47:06 ب.ظ| تعداد بازدید:2966

اگر حقیقت لیلة القدر ذات مقدس مادرتان است، به یقین شما حقیقت لیله الرغائبید

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select