نظر امام خمینی درباره حمله آمریکا به ایران shia muslim
تاریخ ارسال:1394/08/12 10:38:28 ق.ظ| تعداد بازدید:5202

جوانها هم مطمئن باشند که امریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند. بی خود صحبت اینکه اگر دخالت نظامی[کند]، مگر امریکا می‌تواند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان برایش ندارد. تمام دنیا توجه شان الآن به اینجاست. مگر امریکا می‌تواند مقابل همۀ دنیا بایستد و دخالت نظامی بکند؟ غلط می‌کند دخالت نظامی بکند.

بیانات رهبری، در رابطه با مذاکرات shia muslim
تاریخ ارسال:1394/07/16 11:01:37 ق.ظ| تعداد بازدید:6464

در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و خانواده‌های آنان 1394/7/15

مَسلخ ژاله shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/18 09:04:17 ق.ظ| تعداد بازدید:3208

هفده شهریور، یک نمایشگاه مجّسم بود از ارزش‌های انسانی و فداکاری در راه اسلام.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select