گفتگوی اختصاصی مصاف با هادی محمدی کارشناس سیاسی منطقه shia muslim
تاریخ ارسال:1395/07/10 12:17:59 ب.ظ| تعداد بازدید:7266

موسسه مصاف ایرانیان در نظر دارد به زودی گفت و گوهای ویژه ای در حوزه‌های صهیونیزم جهانی، تحولات منطقه، مهدویت، محور مقاومت و هر آنچه با اهداف موسسه مرتبط است را با کارشناس‌های ارشد حوزه‌های مذکور تهیه کرده و در اختیار شما مهدی یاوران گرامی قرار دهد.

شفافیت مجلس ایران پایین‌تر از کشورهای پادشاهی است/ نمایندگان از جیب مجلس به مردم کمک می‌کنند/ نظارتی بر عملکرد نمایندگان وجود ندارد shia muslim
تاریخ ارسال:1394/06/02 03:10:39 ب.ظ| تعداد بازدید:40821

در نشست شاخص‌ها و نحوه ارزیابی نمایندگان مجلس، مزایای شفافسازی اطلاعات به عنوان ابراز یکی از حقوق مردم مورد بررسی قررار گرفت.

First PagePrevious Page
1
Next PageLast Page
Page size
select