پیشرفت علمی shia muslim
تاریخ ارسال:1394/07/30 10:22:49 ق.ظ| تعداد بازدید:2918

خطاب به نخبگان جمهوری اسلامی ایران

کد رهبر انقلاب برای جوانان انقلابی shia muslim
تاریخ ارسال:1394/07/16 08:14:12 ق.ظ| تعداد بازدید:2747

همان‌طور که در مباهله همه‌ی ایمان در مقابل کفر قرار گرفت، امروز، همه‌ی ایمان در نظام جمهوری اسلامی در مقابل کفر قرار گرفته است

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select