5. دستور العمل پنجم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/14 12:27:05 ق.ظ| تعداد بازدید:3239

و هر که را امام، مخالف خود می‌داند با او مخالف باشد، و هر که را موافق می‌داند با او موافق، [و] لعن نماید ملعون او را، و ترحم نماید بر مرحوم او و لو علی سبیل الاجمالی؛

4. دستور العمل چهارم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/08 01:46:11 ب.ظ| تعداد بازدید:2574

3. همه می‌دانند که « رساله عملیه» را باید بگیرند و بخوانند و بفهمند، و تطبیق عمل بر آن نمایند، و حلال و حرام را با آن تشخیص بدهند؛ و همچنین مدارک شرعیه [را] اگر اهل استنباط باشند؛ پس نمی‌توانند بگویند: « ما نمی‌دانیم چه بکنیم و چه نکنیم. »

3. دستور العمل سوم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/04 11:07:07 ق.ظ| تعداد بازدید:2311

گفتم که: الف، گفت: دگر؟ گفتم: هیچ

2. دستور العمل دوم shia muslim
تاریخ ارسال:1393/02/04 07:59:33 ق.ظ| تعداد بازدید:3132

آنچه را که دانستیم، عمل نماییم و آنچه را که ندانستیم، توقف و احتیاط نماییم تا معلوم شود

فرمایشات امام رضا در رابطه با تغذیه در بهار shia muslim
تاریخ ارسال:1393/01/29 03:07:30 ب.ظ| تعداد بازدید:1427

فصل بهار روح زمانهاست در این ماه شب و روز پاکیزه است زمین نرم می‌‏شود استیلای بلغم از بین می‌رود و خون به هیجان می‏‌آید، غذاهائی که خورده می‏‌شود باید سبک و لطیف باشد، از خوردن سیر و پیاز و ترشی تا اندازه‌ای در این ماه باید پرهیز شود و حجامت در این ماه پسندیده است.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select