سلفی ما، همه‌ی مردم این آب و خاک shia+muslim
تاریخ ارسال:1394/01/20 04:13:20 ب.ظ| تعداد بازدید:3586

خلاصه که گاهی دیدن نیمه‌های پر لیوان حال آدم را خوب‌تر می‌کند؛ فرقی نمی‌کند که این نیمه‌های پر کجا باشد

خدا استاد ما را رحمت کند... shia+muslim
تاریخ ارسال:1394/01/20 04:10:32 ب.ظ| تعداد بازدید:12964

خدا حافظ و نگه دار همه‌ی ما باشد؛ هم استاد ما که حرف‌های خوبی می‌زد و هم ما که حرف‌های خوبی در خاطره داریم.

معلمی گرچه شغل انبیاست... shia+muslim
تاریخ ارسال:1393/12/23 03:19:15 ب.ظ| تعداد بازدید:5061

نمی شود که به زور کسی را در اتاق در بسته ای نگه داشت و علامه اش کرد. آدم‌ها را جان به جانشان کنی از جبر و زور می‌گریزند.

و ما اینجائیم؛ هر کداممان پشت یک دیوار shia+muslim
تاریخ ارسال:1393/12/21 12:34:11 ب.ظ| تعداد بازدید:4066

در خانه‌ی همسایه، زنی کنار دیوار ایستاده بود. برگه‌ی یادداشتی دستش بود و در حالی که گوشش را به دیوار چسبانده بود؛ برگه را برای هزارمین بار از ابتدا می‌خواند

طلاق توافقی shia+muslim
تاریخ ارسال:1393/12/12 09:48:28 ق.ظ| تعداد بازدید:3047

بلد بود خوب حرف بزند. بلد بود خوب فلسفه ببافد. بلد بود با انگشتش یک نقطه‌ی دور را نشانم دهد و تشویقم کند برای رسیدن؛ اما هیچ بلد نبود حرف‌هایش را به دلم بنشاند.

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select