این‌بار تکرار نکنیم shia muslim
تاریخ ارسال:1394/03/11 10:41:02 ق.ظ| تعداد بازدید:6113

تاریخ تکرار می‌شود و به جای پند گرفتن، تنها آن را مانند داستانی برای کودکانمان بازگو می‌کنیم.

تیتر اول خبرگزاری ها shia muslim
تاریخ ارسال:1394/03/02 10:08:31 ق.ظ| تعداد بازدید:3913

کاش روز میلادت را با روز موعود آمدنت، پیوند می‌زدی

کمی تأمل کن shia muslim
تاریخ ارسال:1394/02/31 08:31:31 ق.ظ| تعداد بازدید:5309

وقتی فکر می‌کنی بر داشته‌ها و نداشته‌هایت، برای کدام یک بیشتر حسرت می‌خوری؟ برای آنکه (و آنچه) داشته‌ای و از دستش داده‌ای یا برای آنکه (و آنچه) نداشته‌ای و فقط وصفش را شنیده‌ای؟

First PagePrevious Page
Next PageLast Page
Page size
select