تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به ادامه کشتار شیعیان

تظاهرات مردم پاکستان در اعتراض به ادامه کشتار شیعیان shia+muslim                   
مردم شهر کراچی پاکستان پس از مراسم گرامیداشت 3 شیعه که توسط گروههای تکفیری به شهادت زدند دست به تظاهرات اعتراض آمیز زدند.

به گزارش مصاف به نقل از ابنا ـ مردم شهر کراچی در جنوب پاکستان تظاهرات اعتراض آمیزی را ضد ادامه کشتار شیعیان این کشور برپا کردند.

راهپیمایی اعتراض آمیز مردم شهر کراچی پاکستان پس از مراسم گرامیداشت 3 شیعه صورت گرفت که در حملات 24 ساعت گذشته در بخش های مختلف به شهادت رسیده اند.

بر اساس این گزارش، شیعیان پاکستانی در این راهپیمایی شعارهایی ضد گروه های تندرو و افراطی که عامل اصلی کشتار مسلمانان شیعه هستند سر دادند. تظاهرکنندگان همچنین شعارهایی را نیز ضد دولت پاکستان سردادند.

راهپیمایی کنندگان گروه های تکفیری و طرفدار طالبان را عامل اصلی کشتار شیعیان اعلام کردند و از دولت اسلام آباد به علت ناکامی در تامین امنیت شیعیان به شدت انتقاد نمودند و خواستار اقدام قاطع دولت در برابر عاملان اصلی این کشتار شدند.

مجلس وحدت المسلمین نیز از همه مردم پاکستان خواسته است تا در اعتراض به ادامه کشتار مسلمانان شیعه در سراسر این کشور راهپیمایی کنند.

شیعیان کراچی گروه های تکفیری و وابسته به طالبان را عامل اصلی خشونت ها و جنایت های صورت گرفته معرفی کردند. شیعیان یک سوم جمعیت 180 میلیون نفری پاکستان را تشکیل می دهند.

گروه تروریستی لشکر جهنگجوی نیز بخش زیادی از حملات صورت گرفته ضد شیعیان پاکستان را انجام داده است. گروه های حقوق بشر نگرانی شدید خود را نسبت به ادامه حملات خشونت بار ضد شیعیان پاکستان اعلام کرده اند.

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.