مهدی جان، دل مرده ام قبول!

مهدی جان، دل مرده ام قبول! shia muslim                   
مهدی جان، دل مرده ام قبول! اما تو مسیح باش یک جمعه هم بیا زیارت اهل قبور...

مهدی جان، دل مرده ام قبول!

اما تو مسیح باش

یک جمعه هم بیا زیارت اهل قبور...

کلید واژه های مطلب: مهدی   جان،   دل   مرده   ام   قبول      shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.