مقدمه نابودی تروریستها در جوبر سوریه

مقدمه نابودی تروریستها در جوبر سوریه shia muslim                   
پاکسازی شهر ملیحه در ریف دمشق که ارتش سوریه هم اکنون کنترل آن را در دست دارد، باعث آزاد سازی منطقه جوبر از دست تروریستها خواهد شد.

به گزارش مصاف به نقل از  پایگاه خبری شبکه العالم، ارتش سوریه همزمان در چندین جبهه در حال نبرد است اما همه این جبهه ها دو ویژگی مشترک دارند نخست آن که گروه های مسلح از نظر لجستیکی از طریق تونلها کمک ها را به یکدیگر منتقل می کنند دوم این که سقوط نظامی یکی از این جبهه ها به سقوط جبهه های دیگر منجر می شود.
شهر ملیحه و منطقه جوبر در ریف دمشق دو نقطه اساسی دفاعی برای گروه های مسلح در غوطه شرقی بوده است.
سرتیپ "یحیی سلیمان" کارشناس نظامی و راهبردی به سایت المنار لبنان گفت: ملیحه دروازه ورود به غوطه شرقی است. هرکس بر ملیحه و جوبر که دو محور اساسی است، مسلط شود می تواند بر عمق غوطه و روستاها و مناطق دیگر غوطه نفوذ کند.
بنابر این گزارش شهر ملیحه و منطقه جوبر از نظر میدانی، جغرافیایی و لجستیکی مشابه و به هم مرتبط هستند. پاکسازی منطقه ملیحه بر منطقه جوبر نیز تأثیر می گذارد پیشروی ارتش سوریه در ملیحه به پیشروی در جوبر منتهی خواهد شد.
تروریستها در شهر ملیحه و منطقه جوبر از طریق تونل با یکدیگر ارتباط دارند، در نتیجه هرگونه موفقیت ارتش در یکی از این دو جبهه بر عملیات ارتش در جبهه دیگر تأثیر مثبت می گذارد.
کنترل کامل ارتش سوریه بر شهر ملیحه باعث می شود عرصه بر گروه های مسلح در جوبر تنگ تر شود و بیش از پیش زیر آتش ارتش سوریه قرار گیرند.
ناظران می گویند پاکسازی شهر ملیحه شبیه فروپاشی پایگاه های افراد مسلح در قلمون در ریف دمشق خواهد بود.
 

کلید واژه های مطلب: مقدمه   نابودی   تروریستها   در   جوبر   سوریه   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.