انا المهدی (و)انا قائم الزمان

انا المهدی (و)انا قائم الزمان shia+muslim                   
من مهدی و قائم الزمان هستم .من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می‌کنم ،همان گونه که پر از ستم شده است .زمین هرگز از حجت خالی نمی‌ماند و مردم در وقفه نمی‌مانند .واین امانتی است که جز به برادرانت از اهل حق مگو .

انا المهدی (و)انا قائم الزمان ،انا الذی املاها عدلاکما ملئت جورا ،ان الارض لا تخلو من حجه و لا یبقی الناس فی فتره و هذه امانه لا تحدث بها الا اخوانک من اهل الحق.

من مهدی و قائم الزمان هستم .من آن کسی هستم که زمین را پر از عدل می‌کنم ،همان گونه که پر از ستم شده است .زمین هرگز از حجت خالی نمی‌ماند و مردم در وقفه نمی‌مانند .واین امانتی است که جز به برادرانت از اهل حق مگو .

کمال الدین ،ص ۴۴۵.

کلید واژه های مطلب: انا   Ø§Ù„مهدی   (Ùˆ)انا   Ù‚ائم   Ø§Ù„زمان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.