نغمه‌های عاشقی

نغمه‌های عاشقی shia muslim                   
ملکه عزیزی
ای نغمه‌های عاشقی عشق مال تو                                              ای صد غزل فتاده به پای خصال تو
تو در حضور این دل پاکت چه داشتی                                      صد‌ها پیاله مانده به تعظیم حال تو
تو خود می‌ای می‌چه بنوشی برای عشق                                  هر چه شراب لعل همه شد زلال تو
ای خم بجوش چون که به خلوت رسیده ای                             این بزمگاه عاشقی است و جلال تو
ای گشته از نفست دل خراب و مست                                      سرشارم از شراب تمنا وصال تو
همواره در حقیقت تومانده ام عجب                                       تو خود حقیقتی که جهان گرد حال تو
درباور فلک همه ایینه‌ها ز توست                                             سرحلقه کمان نجابت نهال تو
جا مانده ایم از این بزمگاه عشق                                              از گربلارسیده به ما وصف حال تو
ما ما را مران زدرکه شاهی خود حسین                                         ما سائلان مانده به پای وصال تو

شاعر: ملکه عزیزی


کلید واژه های مطلب: نغمه‌های   عاشقی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.