کهکشان‌ها نخی از وصله‌ی نعلین علی(ع) ست

کهکشان‌ها نخی از وصله‌ی نعلین علی(ع) ست shia muslim                   
سید حمید رضا برقعی

مصرع ناقص من کاش که کامل می‌شد
شعر در وصف تو از سوی تو نازل میشد
شعر در شان تو شرمنده به همراهم نیست
واژه در دست من آنگونه که میخواهم نیست
من که حیران تو حیران توام میدانم
نه فقط من که در این دایره سرگردانم
همه‌ی عالم و آدم به تو می‌اندیشد
شک ندارم که خداهم به تو می‌اندیشد
در زمین هستی و آن سو تراز افلاک تویی
علت خلق زمین ای پدر خاک تویی
کعبه از راز علی راز خدا آگاه است
راز ایجاز خدا نقطه‌ی بسم الله است
کعبه افتاده به پایت سر راهت سرمست
«پیرهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست»
کعبه وقتی که در آغوش خودش یوسف دید
خود زلیخا شدو خود پیرهن صبر دردید
کعبه بر سینه‌ی خد نام تو ای مرد نوشت
قلم خواجه‌ی شیراز کم آورد نوشت:
«ناگهان پرده برانداخته ای یعنی چه؟
مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه؟»
راز خلقت هه پنهان شده در عین علیست
کهکشان‌ها نخی از وصله‌ی نعلین علیست
روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید
‌ها علی بشر کیف بشر میگوید
واژه‌ها روی ابابیل لبت سجیل است
دام بگذار که گنجشک تو جبرائیل است
نه فقط دست زمین از تو تورا میخواهد
سالیانیست که معراج خدا میخواهد
زیر پای تو به زانوی ادب بنشیند
لحظه ای جای یتیمان عرب بنشیند
وای اگر تیغ دو دم را به کمر میبستی
وای اگر پارچه‌ی زرد به سر میبستی
درهوا تیغ دودم نعره‌ی هوهو میزد
نعره‌ی حیدری عین تفرو میزد
بار دیگر سپر و تیغ و علم را بردار
پا در این دایره بگذار عدم را بردار
بعد از آن روز که در کعبه پدیدار شدی
یازده مرتبه درآینه تکرار شدی
راز خلقت همه پنهان شده در عین علیست
کهکشان‌ها نخی از وصله‌ی نعلین علیست
روز و شب از تو قضا از تو قدر میگوید
«ها علی بشر کیف بشر» می‌گوید

کلید واژه های مطلب: کهکشان‌ها   نخی   از   وصله‌ی   نعلین   علی(ع)   ست   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.