اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان استان خوزستان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان استان خوزستان shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان

 اهواز - ملاثانی 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

بهبهان
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


آبادان

مکان آبادان-ذوالفقاری-چهل متری-ذوالفقار 33

زمان 22/3/1393 - ساعت 24

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دزفول


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

شوشتر

برنامه احیاء نیمه شعبان

خوزستان - شوشتر - بلوار هفده شهریور حوزه علمیه خواهران

 شروع مراسم ساعت: 22:00 5شنبه 22 خرداد 1393

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

شوشتر

برنامه احیاء نیمه شعبان

خوزستان - شوشتر - فلکه هفده شهریور مرکز علوم قران و حدیث رضوی ویژه خواهران 

شروع مراسم ساعت: 22:00  5شنبه 22 خرداد 1393

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 

 شوشتر

برنامه احیاء نیمه شعبان

خوزستان- شوشتر -کمیته سوخت مسجد مرتضی علی علیه السلام 

شروع مراسم ساعت: 22:00  5شنبه 22 خرداد 1393

 

 

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   استان   خوزستان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.