لقمان

لقمان shia muslim                   
اگرسخن نقره باشد، خاموشی چون زر پربهاست.

اگرسخن نقره باشد، خاموشی چون زر پربهاست.( لقمان)

کلید واژه های مطلب: لقمان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.