بیا بیا گل نرگس

بیا بیا گل نرگس shia muslim                   
فخرالسادات تقی زاده

بیا بیا گل نرگس جهان برای شماست
 
جهان به یمن وجودت به افتخار شماست
 
بیا بیا گل نرگس اگر چه بد کردیم
 
ولی تمام نظرها به لطف وجود شماست
 
بیا بیا گل نرگس که ندبه میخوانیم
 
اگرچه بر دلمان نیست ولی برای شماست
 
بیا بیا گل نرگس به آسمان سوگند
 
قسم به نام و نهادت علی به یاد شماست
 
بیا بیا گل نرگس زرنجمان تو بکاه
 
هزار همت و کاوه فدای راه شماست
 
بیا بیا گل نرگس به جان تشنه عشق
 
دعا دعای ظهور است که با نگاه شماست
 
بیا بیا گل نرگس که عهدها خواندیم
 
اگرچه هیچ نماندیم ولی به لطف شماست
 
بیا بیا گل نرگس و دستمان تو بگیر
 
که با ظهور وجودت جهان فدای شماست
 
بیا بیا گل نرگس که در زلال دلی
 
و بین این همه دلها دلی برای شماست
 
بیا بیا گل نرگس که کوفیان رفتند
 
هزار نامه مصری که جان فدای شماست
 
بیا بیا گل نرگس تو را به خاک بقیع
 
که قلب و روح جهانی به جستجوی شماست
 
بیا بیا گل نرگس بیا به دعوت یاس
 
که دست به پهلو نشسته به انتظار شماست
 
بیا بیا گل نرگس به مادرت زهرا
 
که جان برای شهادت به کربلای شماست
 
بیا بیا گل نرگس و العجل مولا
 
که این نوای هدایت و با نگاه شماست

کلید واژه های مطلب: بیا   بیا   گل   نرگس   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.