شهادت امام حسن (ع)

شهادت امام حسن (ع) shia+muslim                   
وصال شیرازی

از تاب دل رفت و طشت طلب کرد و ناله کرد
و آن طشت را ز خون جگر باغ لاله کرد

خونی که خورده در همه عمر از گلو بریخت
خود را تهی ز خون دل چند ساله کرد

نبود عجب که خون جگر شدش به جام
عمریش روزگار در همی پیاله کرد

نتوان نوشت قصه درد و مصیبتش
ور می‌توان ز غصه هزاران رساله کرد

زینب درید معجر و آه از جگر کشید
کلثوم زد به سینه و از درد ناله کرد

هر خواهری که بود روان کرد سیل خون
هر دختری که بود پریشان کلاله کرد

یا رب به اهل بیت ندانم چه سان گذشت
آن روز عیان شد که رسول از جهان گذشتکلید واژه های مطلب: شهادت   Ø§Ù…ام   Ø­Ø³Ù†   (ع)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.