شورای شاهی، جایگزین نهاد مذهبی شیعیان بحرین

شورای شاهی، جایگزین نهاد مذهبی شیعیان بحرین shia muslim                   
یک روز بعد از تعطیلی و بسته شدن شورای علمای بحرین (بزرگ‌ترین نهاد مذهبی شیعیان این کشور) بر اساس حکم دادگاه، شاه این کشور دستور تشکیل "شورای عالی امور اسلامی" را صادر کرد.

به گزارش مصاف به نقل از العالم، این شورا قرار است به ریاست یکی از نزدیکان شاه بحرین، یعنی عبدالله بن خالد آل خلیفه تشکیل شود و عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خلیفه نیز معاون وی باشد. تعدادی از علمای وابسته به خاندان سلطنتی هم قرار است اعضای آن را تشکیل دهند.

اعضای این شورا به مدت 4 سال انتخاب می شوند و باید به این نکته توجه کرد که تمامی علمای شیعه مذهب، پیش از این در فاصله سال های 2010 تا 2014 از شورا رانده شده اند و در شورای جدید جایی ندارند.

تصمیم تشکیل شورای عالی اسلامی تنها به فاصله یک روز بعد از اجرای حکم قضایی دادگاه بحرین در مورد تعطیلی و بسته شدن شورای علمای بحرین و توقیف اموال آن اتخاذ می شود؛ اقدامی که مخالفان، آن را شکنجه دینی و تبعیض مذهبی علیه گروه جمعیت اصلی تشکیل دهنده جامعه بحرینی یعنی پیروان مذهب تشیع می دانند.

شورای علمای بحرین، بزرگ ترین نهاد مذهبی شیعیان بحرین بود.

کلید واژه های مطلب: شورای   شاهی،   جایگزین   نهاد   مذهبی   شیعیان   بحرین   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.