صراط مستقیم (امام شناسی)- شماره 13

صراط مستقیم (امام شناسی)- شماره 13 shia+muslim                   
مجموعه سخنرانی استاد رائفی پور فاطمیه 1392

تاریخ جلسه: 22 الی 26 فروردین 1392

 

توضیحات:
* اثبات امامت از منظر قرآن
* ضرورت وجود امام علیه السلام
* ضرورت شناخت امام
علیه السلام

* جایگاه امام علیه السلام

 

نوع محصول: تصويري 


قیمت: 3500 تومان 


راه های تهیه ی محصولات:

1- همایش های جنبش مصاف

2-تماس با مسئول فروش محصولات موسسه با شماره 09362661626 .

* ضمنا فروشگاه سایت در حال راه اندازی می باشد.

کلید واژه های مطلب: صراط   Ù…ستقیم   (امام   Ø´Ù†Ø§Ø³ÛŒ)      Ø´Ù…اره   13   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.