چهار شرط خانه دار شدن زنان در عربستان!

چهار شرط خانه دار شدن زنان در عربستان! shia muslim                   
وزارت مسکن عربستان در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: زنان با داشتن یکی از چهار شرط می‌توانند از مسکن دولتی برخوردار شوند .

به گزارش مصاف؛ وزارت مسکن عربستان در سایت اینترنتی خود اعلام کرد: زنان با داشتن یکی از چهار شرط می توانند از مسکن دولتی برخوردار شوند .

منابع رسانه ای تأکید کردند، بحران مسکن در عربستان یکی از بزرگترین مشکلات این کشور است به نحوی که بیش از 70 درصد مردم خانه شخصی برای سکونت ندارند .

وزارت مسکن عربستان افزود : شرط اول این است که زن باید سرپرست خانواده باشد، و مرد این خانواده ازکارافتاده باشد و قادر به تأمین معاش خانواده نباشد، یا اینکه زن دارای شوهری خارجی باشد، یا زن به همراه پسر یا پسرانش در یک خانه زندگی کنند و سن پسر یا پسرانش کمتر از 25 سال باشد، و فقط زن سرپرست خانواده باشد .

شرط دوم این است که زن مطلقه باشد و سرپرستی فرزند یا فرزندان پسر یا دختر را به عهده گرفته باشد و سن فرزند یا فرزندانش کمتر از 25 سال باشد .

شرط سوم این است که زن بیوه باشد و سرپرستی فرزند یا فرزندانِ مجردِ کمتر از 25 سال را به عهده داشته باشد.

شرط آخر و چهارم هم این است که متقاضی مسکن دولتی، دختر یتیم و مجرد خانواده باشد و مادری غیرسعودی داشته باشد و مادرش سرپرستی وی را به عهده داشته باشد .

منبع : ابنا

کلید واژه های مطلب: چهار   شرط   خانه   دار   شدن   زنان   در   عربستان      shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.