چه لالایی غمگینی میخواند برای کودکش مادر

چه لالایی غمگینی میخواند برای کودکش مادر shia muslim                   
ملکه عزیزی

بخواب ای غرق در خون کودکم بیدار می‌مانم
هوا باروتی است و دود و دم  بسیار، می مانم

پدر را کشته اند، آری تمام پیکرش در خون
منم تنهای آشفته، ولی بی یار می‌مانم

نترس ای کودکم اینک صدای بمب می‌آید
که من با چشم خونین، دیدگان تار می‌مانم

بخواب ای کودکم ای تشنه یک جرعه آرامش
ندارم هیچ من باکی از این اغیار، می‌مانم

بخواب قابیل برگشته برای کشتن هابیل
دلی افتاده بر روی زمین خونبار، می‌مانم

تمام نخلها مان سوخته از بارش ترکش
میان قحطی نانیم و با دادار می‌مانم

تمام شهر ویران است از خصم عدو امشب
همین کافیست، این یک تکه از دیوار، می‌مانم

تمام جنبش عالم مصافی می‌شود آری
برای ان شبی کاخر دگر ارام می‌مانم

کلید واژه های مطلب: چه   لالایی   غمگینی   میخواند   برای   کودکش   مادر   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.