رهایم نکن

رهایم نکن shia+muslim                   
فرزانه باستانی

خطا از من است می‌دانم،
از من که سالهاست گفته ام،
                                              "ایاک نعبد"
اما به دیگران هم دل سپرده ام...
از من که سالهاست گفته ام،
                                              "ایاک نستعین"
اما به دیگران هم تکیه داده ام...
اما...
رهایم نکن،بیش از همیشه دلتنگم،
به اندازه‌ی تمام روزهای نبودنم...
خداوندا؛
دل به تو سپرده ام...
مرا یا رب؛
هنگامی که ثروتم دادی،
                       خوشبختی ام را نگیر؛
هنگامی که توانایی ام دادی،
                       عقلم را نگیر؛
هنگامی که مقامم دادی،
                       تواضعم را نگیر؛
آنگاه که تواضعم دادی،
                      مرا به خودم وامگذار....

کلید واژه های مطلب: رهایم   Ù†Ú©Ù†   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.