دستگیری امیر داعش در ایران

دستگیری امیر داعش در ایران shia muslim                   
گروه تروریستی داعش برای ایران امیر انتخاب کرده بود که یک نهاد امنیتی، او و اطرافیانش را دستگیر کرد.

به گزارش مصاف،  روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود نوشت: گروه تروریستی داعش برای ایران امیر انتخاب کرده بود که یک نهاد امنیتی، او و اطرافیانش را دستگیر کرد.

طبق پژوهشهای یک نهاد امنیتی، اهل سنت در ایران تمایلی به داعش ندارند و دستگاه‌های امنیتی به موضوع اشراف کامل دارند.

کلید واژه های مطلب: دستگیری   امیر   داعش   در   ایران   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.