اشعار شام، حضرت رقیه (سلام الله علیها)

اشعار شام، حضرت رقیه (سلام الله علیها) shia muslim                   
علی اکبر لطیفیان

پایش ز دست آبله آزار می کشد

از احتیاط، دست به دیوار می کشد 

در گوشه ی خرابه کنار فرشته ها

"با ناخنی شکسته ز پا خار می کشد" 

دارد به یاد مجلس نامحرمان صبح

بر روی خاک عکس علمدار می کشد 

او هرچه میکشد به خدای یتیم ها

از چشم های مردم بازار می کشد

گیرم برای خانه تان هم کنیز شد

آیا ز پرشکسته کسی کار می کشد؟

چشمش مگر خدای نکرده چه دیده است؟

نقشی که میکشد همه را تار می کشد 

لب های بی تحرک او با چه زحمتی

خود را به سمت کنج لب یار می کشد

 

کلید واژه های مطلب: اشعار   شام،   حضرت   رقیه   (سلام   الله   علیها)   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.