تجمع معترضین به هتک حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله

تجمع معترضین به هتک حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله shia+muslim                   
گزارش اختصاصی مصاف از تجمع اعتراض آمیز نسبت به هتک حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله

 نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.