من عاشق محمد (صلی الله علیه و آله) هستم

من عاشق محمد (صلی الله علیه و آله) هستم shia muslim                   
دلنوشته هایی برای پیامبر اسلام، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله

برای شما مینویسم...

برای شماکه مثل پدرسایه برسرمان افکنده اید تا آفتاب ذلت بی راهی وگمراهی چهره هامان راسیاه نکند.

پدرجان!

آیامیتوانم اینگونه خطابتان کنم؟ آخر، آخر عاشقانه‌ترین کلمه در ذهن من واژه پدراست، و چه سزاوار برای محبت بی دریق شما؛ برای یگانه انسانی که از دریای محبت خداوند و از نور رحمت الهی خلق شده است.          

ای پیامبر رحمت ومهربانی!

میدانم خداوند دستان پر مهر شما را فقط برای نوازش خلق کرده است و چشمان زیبای شما را برای نگاه گرم وزندگی بخشتان.

از چه گلی سخن بگویم وقتی همه انهادربرابرعطرنفس هاتان کم می‌آورد.                                

خورشید چیست؟ ماه کدام است؟ زمین از گنبد سبز شماروشن است چقدرعاشقانه برایتان دارم بی انکه وقفه ای کنم وبیندیشم این ها همه شور است و عشق.    

میخواهم بگویم: «من عاشق محمد (صلی الله علیه و آله) هستم»

ارسال از: hasina sadat

و محمد(صلی الله علیه و آله) آبروی تمام نسلها را خرید! پیامبری که به وسعت تمامی انس و جن و ملک خدا را شناخت و پرستید!

و خدا حق دارد عاشقش شود و برای شنیدن نامش صلوات را واجب کند.

بی نور خدا جهان منور نشود     بی عطر محمدی معطر نشود 
با گَرد اهانت هزاران بوجهل       آئینه اسلام مکدر نشود 

ارسال از: 2634505634

کلید واژه های مطلب: من   عاشق   محمد   (صلی   الله   علیه   و   آله)   هستم   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.