تصاویری از بازگشت امام خمینی (ره) به ایران

تصاویری از بازگشت امام خمینی (ره) به ایران shia muslim                   
دهه فجر دهه شکوه و عظمت ایران اسلامی

تصاویر

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

کلید واژه های مطلب: تصاویری   از   بازگشت   امام   خمینی   (ره)   به   ایران   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.