تصاویری از بازگشت امام خمینی (ره) به ایران

تصاویری از بازگشت امام خمینی (ره) به ایران shia+muslim                   
دهه فجر دهه شکوه و عظمت ایران اسلامی

تصاویر

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

ورود امام خمینی

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.