زندگی در سایه سار مهدوی

زندگی در سایه سار مهدوی shia muslim                   
اجرای طرحی مهدوی در دبستان بهاران خوزستان

به گزارش مصاف، مسئول دبستان دخترانه بهاران واقع در شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان با انتشار برگه هایی در بین دانش آموزان حال و هوایی تازه به مدرسه دادند. 

 در این برگه ها که با عنوان «زندگی در سایه سار مهدوی» از دانش آموزان خواسته شده بود تا زمان بعد از ظهور را تصویرسازی کنند. 

تصاویر

آتنا شایق-ششم

آیناز سروش نژاد-پنجم

نیکو همائیان

آیناز صاحب محمدی-ششم

یاسمن شابادی-ششم

مهرانا حاجی کریمی-ششم

کلید واژه های مطلب: زندگی   در   سایه   سار   مهدوی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.