درخواست کمیته عالی انقلاب یمن از شورای امنیت

درخواست کمیته عالی انقلاب یمن از شورای امنیت shia muslim                   
کمیته عالی انقلاب یمن از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست که به اراده مردم یمن و حاکمیت آنها احترام بگذارد.

  

به گزارش مصاف، کمیته عالی انقلابی یمن از شورای امنیت خواست که دقت به خرج دهد و به منابع گمراه کننده استناد نکند و از طرف های منطقه ای که می خواهند خواسته مردم یمن را نادیده بگیرند، پیروی نکنند.

کمیته عالی انقلاب یمن، مردم یمن را مردمی هوشیار توصیف کرد که تحت سلطه استعمارگران خارجی و مزدوران داخلی آنان قرار نمی گیرند و نیروهای مسلح و امنیتی و نیروهای کمیته های مردمی عزم و ثبات خود را در میادین انقلاب و عزت و شرف نشان داده اند و دراین راه، فداکاری های بسیار کرده اند.

براساس این بیانیه، مردم یمن از طریق اعلامیه قانون اساسی که از سوی کمیته انقلابی صادر شده است، بر روابط حسن همجواری و احترام متقابل و دخالت نکردن در امور داخلی کشورهای دیگر و همکاری سازنده درجهت تحقق منافع مشترک تاکید دارند و معتقدند آنچه در یمن روی می دهد، مساله داخلی است که به مردم این کشور به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی، حق تعیین دارند و محق هستند که راه کارهای سیاسی را بدون دیکته شدن از سوی هیچ طرفی انتخاب کنند.

کمیته عالی انقلاب یمن دراین بیانیه از مواضع تندروانه و غیرقابل توجیه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ابراز تعجب کرد و گفت: این مواضع به حدی رسیده است که از شورای امنیت خواسته اند در امور یمن دخالت کند.

این کمیته درعین حال از مواضع مثبت روسیه و چین و نیز مواضع همه کشورهای دوستدار صلح و مخالف با تحقیر ملت ها قدردانی کرد.

کمیته عالی انقلاب یمن درخصوص اقدام برخی کشورها در بستن سفارت خانه های خود و تعلیق فعالیت های آنان و آتش زدن اسناد خود، اعلام کرد چنین اقداماتی، به منزله ضربه زدن به روابط دیپلماتیک است و این اقدام در نتیجه اختلالات امنیتی درصنعا پایتخت نیست، بلکه نشان دهنده تعجیل در پذیرش مواضع ناپخته و نادرست است و این مساله ای تاسف بار است که سرنوشت روابط های بین المللی میان کشورها و ملت ها تحت تاثیر انگیزه ها و عللی که به منافع آنان هیچ ارتباطی ندارد، قرار گیرد.

منبع: العالم

کلید واژه های مطلب: درخواست   کمیته   عالی   انقلاب   یمن   از   شورای   امنیت   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.