دلایل عدم مقابله داعش با رژیم صهیونیستی

دلایل عدم مقابله داعش با رژیم صهیونیستی shia muslim                   
تا شیعیان هستند دغدغه مبارزه با رژیم صهیونیستى را نداریم.

به گزارش مصاف، هرچند اقدامات وحشیانه و غیرانسانى گروه هاى تکفیرى به خصوص داعش در سوریه و عراق توجهات زیادى را به خود جلب کرده است، اما تناقض در شعارها و سیاست هاى اعلامى این گروه ها با فعالیت ها و اهداف آن ها در سطح عملیاتى نیز موضوعى است که مورد توجه افکار عمومى و رهبران کشورهاى منطقه قرار گرفته است. این موضوع سندى براى اثبات نفاق گروه هاى تکفیرى است که تأکید و تکیه رسانه اى بر آن مى تواند چهره واقعى این ساخته دست استکبار جهانى را براى برخى غافلان و جاهلان افشا کرده و آنان را هرچه بیشتر در انزوا قرار دهد.

یکى از مهم ترین دلایل بى توجهى گروه هاى تکفیرى به خصوص داعش به مسأله فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستى، به ماهیت چنین گروه هایى بر مى گردد. برخلاف ادعاى رهبران این گروه ها و حامیان بیرونى آن ها، نباید گروه هاى تکفیرى را گروه هایى با ماهیت مذهبى و اسلامى تصور کرد بلکه فعالیت و اقدامات چنین گروه هایى به خصوص در جریان تحولات چند سال اخیر سوریه و عراق نشان مى دهد گروه هایى سیاسى با هدف سرنگونى دولت هاى منطقه و تغییر موازنه منطقه اى هستند، هرچند برداشت خاصى نیز از اسلام دارند و این موضوع را بیشتر به نمایش گذاشته اند.

چنین ماهیت و اهدافى باعث شده است اولویت مبارزات آن ها نه رژیم صهیونیستى بلکه دولت هاى منطقه باشد و هدف کسب قدرت را در کشورهاى دچار بحران کنونى تعقیب کنند.

تحولات اخیر خاورمیانه و هم چنین تلاش ها در راستاى تغییر و یا حفظ وضعیت موازنه قوا در آن، از سوى بازیگران متعارف و غیرمتعارف فعال در منطقه باعث تغییر الگوهاى دوستى و دشمنى در سطح منطقه و هم چنین تغییر برخى مراجع تهدید شده است. این موضوع بر دامنه فعالیت گروه هاى تکفیرى تأثیرگذار بوده و یکى از دلایل عدم ورود آن ها به روند مبارزه با رژیم صهیونیستى به شمار مى آید.

مسؤولان ارشد داعش با بیان این که تا شیعیان هستند دغدغه مبارزه با رژیم صهیونیستى را ندارند، در مورد عدم حمله به رژیم صهیونیستى اعلام کرده اند وجود «دشمن نزدیک تر» یعنى شیعیان، وقت حمله به رژیم صهیونیستى را به آن ها نمى دهد.

مى توان یکى از دلایل تأثیرگذار و مهم عدم ورود گروه هاى تکفیرى به مبارزه با رژیم صهیونیستى را وجود دشمنان مشترکى براى آن ها معرفى کرد. در واقع همان طور که تحولات منطقه نشان مى دهد از زمان آغاز و گسترش فعالیت جدى گروه هاى تکفیرى مانند داعش و جبهه النصره در سوریه و عراق، گروه هایى نظیر حزب الله به طورجدى و تا میزان تأثیرگذارى وارد مبارزه با گروه هاى تکفیرى شده اند و حتى در برخى جبهه هاى نبرد در سوریه، ورود حزب الله سرنوشت برخى مبارزات را تغییر داده و باعث شکست گروه هاى تکفیرى در مقابل ارتش سوریه شده است.

چنین مسائلى سبب شده است که گروه هاى تکفیرى در زمان کنونى بازیگرانى مانند حزب الله را دشمن خود تلقى کرده و از آن جا که حزب الله جدى ترین دشمن رژیم صهیونیستى در منطقه «شام» محسوب مى شود، وجود چنین دشمن مشترکى براى گروه هاى تکفیرى و رژیم صهیونیستى به نوعى یک اتحاد طبیعى را میان آن ها علیه حزب الله ایجاد کرده است که نه تنها مانع درگیرى مستقیم آن ها و عدم حمله تکفیرى ها علیه رژیم صهیونیستى شده، بلکه زمینه همکارى آن ها در برخى موارد را نیز فراهم کرده است.

هم چنین برخى اهداف مشترک تکفیرى ها و رژیم صهیونیستى در منطقه، موجبات عدم درگیرى بین این دو غده سرطانى را فراهم کرده است. با توجه به ماهیت گروه هاى تکفیرى و حامیان آن ها و هم چنین تلاش هاى مرتبط با وضعیت موازنه قوا در سطح منطقه، مى توان ادعا کرد که گروه هاى تکفیرى در مواردى نظیر مبارزه با دولت هاى همسو با محور مقاومت و ایجاد اختلاف و فرقه گرایى میان کشوهاى اسلامى، اهداف مشترکى با رژیم صهیونیستى تعقیب مى کنند که در عدم درگیرى این دو  تأثیرگذار بوده است؛ به گونه اى که برخلاف تصورات اولیه، رژیم صهیونیستى نه تنها تصور تهدیدگونه اى از داعش و دیگر گروه هاى تکفیرى نداشته است بلکه آن ها را بازیگرى همسو با اهداف خود در تضعیف نظام هاى سیاسى سوریه و عراق، ایجاد تهدیداتى علیه ایران و در نهایت تعمیق اختلافات میان کشورهاى اسلامى مى داند که در جهت تغییر موازنه قوا به نفع رژیم صهیونیستى فعالیت مى کنند.

یکى دیگر از دلایل بى توجهى گروه هاى تکفیرى به مبارزه با رژیم صهیونیستى را باید در همکارى اطلاعاتى رژیم صهیونیستى با گروه هایى نظیر داعش و ارائه کمک هایى به آن ها در خصوص مداواى مجروحان جنگى جستجو کرد که تا حدودى باعث نیاز چنین گروه هایى به رژیم صهیونیستى شده است.

منبع: تسنیم

کلید واژه های مطلب: دلایل   عدم   مقابله   داعش   با   رژیم   صهیونیستی   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.