لحظه تحویل سال

لحظه تحویل سال shia muslim                   
امسال در کنار هفت سین نمادینمان"سین هشتمی"میگذاریم؛"ساعتی" که یاد آور لحظه هایی است که بی تو گذشت!

لحظه لحظه نبض بهار، پر تپش‌تر و صدای گامهایش نزدیک‌تر حس میشود و ما از پس این لبخند، دلی داریم که عجیب هوای بهاری دیگر در سر دارد.

هنوز هم از ژرفای وجودمان ناله‌ی "آقا کجایی" به گوش میرسد. شنیدنش سخت نیست اما، سوالش درد دارد!

امسال در کنار هفت سین نمادینمان"سین هشتمی"میگذاریم؛"ساعتی" که یاد آور لحظه هایی است که بی تو گذشت!

آقا جان چندیست گوش جان و زبانمان مناجاتمان شِکوِه از شنیدن و خواندن "اللهم عجل لولیک الفرج" دارد! بس نیست آقا؟  کویر چشممان سالهاست از سر ندبه هایی که بر عهد‌های سستمان نمودیم،سراب وار سیراب شده!

آقا! عده ای ره مسجد و عده ای دیگر ره میخانه  طی طریق کردند، یکی با پیشانی پینه بسته به پای سجاده نشسته و دیگری با پیک‌های مستانه به عیش؛ هرکدام با نشستن‌های از روی غفلت قلب تو را به درد آورده اند و چه بسا ما چندی به مسلک هر کدام از این دو لبه قیچی بودیم،غافل از اینکه بزرگترین خطای ممکن بشر به انتظار نشستن است.

آقا نگاه کن! یقینا به این باور میرسی که دیگر خودمان هم ازدست خودمان خسته شده ایم ،شاید زبان حال تک تکمان رابتوان در این بیت گنجاند:

"تقصیر ماست غیبت طولانی شما/ بغض گلو گرفته‌ی پنهانی شما" اما دنیا هم بی تقصیر نیست و ما هم فقط انسانیم ممکن الخط، اگرچه ناخواسته.

آقا جان خسته ایم ازاین انتظار از اینکه باکلاف دلمان برایت خیال گرم بافتیم وحتی باهمین خیال گرم راهی به جایی نیافتیم تنها حضورت گرما بخش تمامی یافته‌ها و نیافته هاست پس فقط...بیا.

کلید واژه های مطلب: لحظه   تحویل   سال   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.