اصل و نسب قرضاوی به یهود بنی قریظه باز می‌گردد

اصل و نسب قرضاوی به یهود بنی قریظه باز می‌گردد shia+muslim                   
این نسب شناس تاکید کرد جد قرضاوی از راه "ربا" امرار معاش می‌نموده به این صورت که به کشاورزان منطقه قرض میداده و در مقابل سود ماهانه و یا سالیانه از آن می‌گرفته است و خانواده قرضاوی حتی یک تکه زمین هم در منطقه "صفط تراب" نداشته اند و در آمد اصلی آنها از همین راه قرض دادن و ربا بوده است، و بیشتر به همین دلیل آنها را قرضاوی نامیده اند.

به گزارش مصاف به نقل از شیعه نیوز یک نسب شناس قبائل عرب در اظهاراتی گفت اصل و نسب یوسف قرضاوی به یهود بنی قریظه بازمیگردد.
این عالم نسب شناس در سخنانی اعلام کرد: اصل قرضاوی به یهودیان بنی قریظه باز میگردد کسانی که در حوالی سال 600 هجری قمری از شام به مصر مهاجرت کردند و در روستایی به نام "القرضاة" در منطقه "کفر الشیخ" ساکن شدند ، جد قرضاوی به نام " یوسف عبد الله علی یوسف قرضاوی" سپس به روستای دیگری به نام "صفط تراب" نقل مکان نمود .
این نسب شناس تاکید کرد جد قرضاوی از راه "ربا" امرار معاش می‌نموده به این صورت که به کشاورزان منطقه قرض میداده و در مقابل سود ماهانه و یا سالیانه از آن می‌گرفته است و خانواده قرضاوی حتی یک تکه زمین هم در منطقه "صفط تراب" نداشته اند و در آمد اصلی آنها از همین راه قرض دادن و ربا بوده است، و بیشتر به همین دلیل آنها را قرضاوی نامیده اند.
وی در ادامه افزود: قرضاوی تنها مبلغی است که  ربا را حلال دانسته و وی صاحب همان قول مشهور است که اخلاق و رفتار سرباز یهودی بسیار بهتر از سربازان مصری است و جنگ میان ما بر سر عقیده نیست بلکه بر سر زمین است؛ هم چنین وی یهودیان را مومنان به خدا توصیف کرد . سپس  یهود را بهتر از شیعه دانست و فتوای قتل بشار اسد و ارتش وی و کل شیعیان را صادر نمود.

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.