یا هوالاول و هوالآخر

یا هوالاول و هوالآخر shia muslim                   
محمد هاشم مصطفوی

 

شكر خدا كه نام علي در اذان ماست
ما شيعه ايم و عشق علي هم از آن ماست

ذكر علي عبادت مختص شيعه است
اين اسم اعظم است كه ورد زبان ماست

با هر نفس علي شده ذكر لبم مدام
اين " ياعلي " هميشه رفيق لبان ماست

از " ياعلي " زبان و دهان خسته كي شود؟؟
اصلا زبان براي همين در دهان ماست

دنيا و آخرت بخدا نيست جز علي
بغض علي جهنم و حًبش جنان ماست

ما را گمان كنم ز علي آفريده اند
عشقش سرشته در گل ما ، بند جان ماست

ما شيعه زاده ايم ، خدا را هزار شكر
اين شيعه زادگي شرف خاندان ماست

ما عاشق علي شده ايم و بدون شك
اين هم ز پاكدامني مادران ماست

ما را چكار غير علي را؟؟ فقط علي
آري علي علي بخدا آب و نان ماست

پيرم كه سايه اش همه دم مستدام گفت:
عشق علي هميشه و هرجا نشان ماست
 

کلید واژه های مطلب: یا   هوالاول   و   هوالآخر   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.