امامت و رهبری

امامت و رهبری shia muslim                   
سیر مطالعاتی شماره یک جهت درک بهتر معنا و ضرورت وجود امام

نویسنده: متفکر شهید استاد مرتضی مطهری

شامل : پیشگفتار 7 ،

به عنوان مقدمه : 11 ،

الف : مقدمه کتاب خلافت و ولایت - با حذف مطالب متناسب با آن کتاب 13 ،

 ب : گزیده ای از یادداشتها : ، امامت و منطق دیالکتیک 23 ،

امامت - حفظ دین 25 ،

امامت - رهبری 28 ،

فرق رهنمایی و رهبری 29 ،

امامت ائمه اطهار علیهم السلام - حدیث ثقلین 30 ،

امامت - حدیث ثقلین 34 ،

امامت ، جلسه اول :

معانی و مراتب امامت 43 ،

معنی امام 46 ،

شئون رسول اکرم 47 ،

امامت به معنی رهبری اجتماع 50 ،

امامت به معنی مرجعیت دینی 51 ،

امامت به معنی ولایت 55 ،

حدیثی در باب امامت 58 ،

امامت در قرآن 60 ،

جلسه دوم :

 
امامت و بیان دین بعد از پیغمبر ( ص ) 65 ،

طرح غلط مسئله 67 ،

حکومت یکی از شاخه های امامت است 70 ،

امام جانشین پیغمبر است در بیان دین 71 ،

حدیث ثقلین و مسئله عصمت ائمه علیهم السلام 73 ،

منع کتابت حدیث 76 ،

استفاده از قیاس 77 ،

 قیاس از نظر شیعه 79 ،

با وجود معصوم جای انتخاب نیست 80 ،

مسئله ولایت معنوی 81 ،

اهمیت حدیث ثقلین 83 ،

حدیث غدیر 84 ،

جلسه سوم :

بررسی کلامی مسئله امامت 87 ،

تعریف امامت 92 ،

دلیل عقلی شیعه در باب امامت 92 ،

امام یعنی کارشناس امر دین 94 ،

مسئله عصمت 96 ،

مسئله تنصیص 97 ،

بررسی نصوصی از رسول اکرم که ناظر بر امامت علی ( ع ) است 100 ،

داستان یوم الانذار 102 ،

داستان ملاقات رئیس قبیله با پیغمبر اکرم 103 ،

حدیث غدیر و تواتر آن 104 ،

حدیث منزلت 106 ،

 
پرسش و پاسخ 111 ،

جلسه چهارم :

آیه الیوم یئس . . . و مسئله امامت 115 ،

بررسی آیه الیوم یئس . . . 118 ،

فرق اکمال و اتمام 120 ،

مقصود از " الیوم " کدام روز است ؟ 122 ،

 

نظریات مختلف درباره مقصود از " الیوم " :

 

، 1 - روز بعثت 123 ، 2 - روز فتح مکه 124 ، 3 - روز قرائت سوره برائت به وسیله امیر المؤمنین در منی 127 ،

بیان شیعه : ،

1 - از جنبه تاریخی 129 ، 2 - از جنبه قرائن موجود در آیه 132 ،
محکمات و متشابهات 133 ،
پرسش و پاسخ 139 ،

جلسه پنجم :

امامت در قرآن 149 ،

وضع خاص آیاتی که درباره اهل بیت است 152 ،

آیه تطهیر 152 ،

نمونه دیگر : آیه الیوم اکملت . . . 156 ،

رمز این مسئله 157 ،

شواهد تاریخی 159 ،

آیه انما ولیکم الله . . . 161 ،

سخن عرفا 161 ،

امامت در شیعه مفهومی است نظیر نبوت 162 ،

امامت در ذریه ابراهیم ( ع ) 163 ،

 ابراهیم ( ع ) در معرض آزمایشها : ،

 دستور مهاجرت به حجاز 164 ،

فرمان ذبح فرزند 165 ،

 
امامت عهد خداست 167 ،

آیه دیگر 168 ،

مقصود از ظالم چیست ؟ 168 ،

پرسش و پاسخ 171 ،

جلسه ششم :

امامت از دیدگاه ائمه اطهار علیهم السلام 183 ،

انسان چگونه موجودی است ؟ 186 ،

اولین انسان در قرآن 187 ،

روایتی از امام صادق ( ع ) 192 ،

زید بن علی و مسئله امامت 194 ،

حدیث دیگری از امام صادق ( ع ) 197 ،

روایتی از حضرت رضا ( ع ) 197 ،

نتیجه 201 ،

پرسش و پاسخ ، یادداشتها 207 ،

یادداشت رهبری و مدیریت 209 ،

شیوه رهبری 218 ،

یادداشت رهبری در اسلام 230 ،

رهبری و مدیریت ( یادداشت دوم ) 234 ،

یادداشت امامت و خلافت 239

 

 

کلید واژه های مطلب: امامت   و   رهبری   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.