اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان رضوی

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خراسان رضوی shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/Mashhad1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/koshe1.jpg

 

 کاشمر

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/kashmar1.jpg

قوچان 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/Qochan1.jpg

مشهد 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/Mashhad2.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/khorasanRazavi/Mashhad3.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.