جوانۀ استقامت

جوانۀ استقامت shia muslim                   
مقاومت را باید از این کودک یمنی یاد گرفت

به گزارش مصاف، کودک مجروح یمنی که زخم رژیم آل سعود را بر تن دارد، پیروزی مردم یمن را فریاد می زند.

کلید واژه های مطلب: جوانۀ   استقامت   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.