اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان کرمان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان کرمان shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

کرمان

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Kerman1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Jiroft1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Sirjan1.jpg

شهر بابک 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Shahrbabak1.jpg

زرند

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Zarand1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Kerman/Kashkoye1.jpg

 

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   1394   استان   کرمان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.