اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خوزستان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خوزستان shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

اهواز 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Khozestan/Ahvaz1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Khozestan/Abadan1.jpg

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   1394   استان   خوزستان   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.