اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خوزستان

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان خوزستان shia+muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

اهواز 

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Khozestan/Ahvaz1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Khozestan/Abadan1.jpg

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.