اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان یزد

اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394 استان یزد shia muslim                   
اطلاعیه‌های احیای شب نیمه شعبان 1394

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Yazd1.jpg

 

مروست

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Marvast1.jpg

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Taft1.jpghttp://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Yazd2.jpg

 بافق

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Bafgh1.jpg

 یزد

http://dl.masaf.ir/photo/Ehya-NimeShaban1394/Yazd/Yazd3.jpg

 

کلید واژه های مطلب: اطلاعیه‌های   احیای   شب   نیمه   شعبان   1394   استان   یزد   shia   muslim   

نظرات

فقط اعضای سایت قادر به استفاده از بخش نظرات هستند.